Predstavitev rezultatov vrednotenja nacionalnega programa prehranske politike – v sodelovanju z Inštitutom RS za varovanje zdravja, bo v petek, 19. november ob 14h na Trubarjevi 2 v Ljubljani (sedež IVZ). Rezultate bo predstavila nosilka projekta, dr. Mojca Gabrijelčič. Vabljeni/e! Potrebna je predhodna najava. Dejavnost se izvaja v okviru rednega programa dela SDE in je za udeležence/ke brezplačna.V priponki uvod osnutka končnega poročila.
 

Oznake: