Glede na to, da se vrednotenje učinkov politik ukvarja z različnostjo vrednot, je vprašanje etičnosti in s tem nevtralnosti vrednotenja ena najpomembnejših zadev, po katerih moramo presojati ustreznost nekega modela vrednotenja. Prve štiri generacije pristopov k vrednotenju se na tem segmentu posebej slabo odrežejo… (vabljeni h komentarju)