Avtorica: dr. Mojca Golobič
Vrednotenje odločitev, povezanih s poseganjem v prostor in njegovim vsakršnim  spreminjanjem, ima dolgo tradicijo in je bilo med prvimi področji tudi formalno urejeno…

V 60-letih prejšnjega stoletja je znanost že dovolj napredovala, da je znala razložiti marsikatere vzročno-posledične povezave med spreminjanjem človekovega okolja in njegovim zdravjem. Po drugi strani je postala znanost tudi bolj analitična in sistematična, kar je omogočilo dovolj veliko poenostavitev in posplošitev nekaterih postopkov, da jih je bilo mogoče prenesti v formalni postopek, kakršna je presoja vplivov na okolje. Uveljavitev teh postopkov je bila v veliki meri odgovor na veliko zanimanje javnosti in njeno občutljivost za spreminjanje življenjskega okolja. Povečana politična zavest je skupaj z novimi spoznanji o okolju pripeljala do številnih odzivov v obliki odmevnih knjig kot so The Population Bomb, Paula Erlicha (1968), Nema pomlad Rachel Carson (1962), Poročilo Rimskega kluba: The limits to growth (1972) in Človek proti naravi Franceta Avčina (1969), ter pojava nevladnih organizacij in gibanj, kot so ‘Dan Zemlje’ (The Earth Day campaign), Greenpeace, Friends of the earth. Vsem sta bili skupni izhodišči, da je človek ogroža svoje okolje in da se zadeve, povezane z okoljem in prostorom tičejo vsakogar in vseh in da ima javnost pravico vpogleda in vpliva na javne odločitve.