Avtor raziskuje razmerje med diskurzom in realnostjo v planiranju in pri tem uporablja triadični način razmišljanja, ki ga zagovarja tudi SDE (gl. npr. tukaj). Goodchild B. Triadic classifications and triangular thinking: their use in urban planning and urban design. People, Place & Policy Online, 2/3(2008):122-31.

 

Oznake: