Opozarjamo na uporaben priročnik, ki temelji na več-nivojskem vrednotenju, ki ga zagovarja tudi SDE: Svetovna banka. 2007. Tools for Institutional, Political, and Social Analysis of Policy Reform. A Sourcebook for Development Practitioners, 292 str; Drugi del.

 

Oznake: