Odličen članek dveh sociologov, ki razpravljata o tem kako je razumevanje biološke evolucije pomembno za razumevanje družbene kompleksnosti, vendar pa se družboslovci v raziskavah in pri vrednotenju družbenih pojavov nanjo ne moremo neposredno nasloniti. Turner J.H, A. Maryanski. Explaining Socio-Cultural Evolution. The Limitations of Evolutionary Theory from Biology. Symposium / Social Sciences and Natural Sciences – What Connection, Bologna: Società editrice il Mulino, Sociologica, 3/2008 23 str. Dostop do članka je možen via JSTOR, ki je na voljo vsem članom GDN.

 

Oznake: