Ni ga javnega medija prek katerega nam vrla vlada ne bi lani sporocila svojega dosežka brez primere, zaradi katerega ne bo vec nic tako kot je bilo doslej. Gre za pripravo “ciljno usmerjenega proracuna” (CUP), ki je razrez javnih sredstev v proracunu povezal z uspešnostjo uresnicevanja javnih programov. Krasno! Malo manj pa je znano, da je bil CUP pripravljen po postopku, ki ni znan. Pod umetniškim vodstvom ministra Gasparija pripravljena metodologija vrednotenja javnih programov doslej ni bila objavljena in ce vemo prav, je ne pozna niti Ministrstvo za finance, zadolženo za pripravo proracuna.