V zadnjem mesecu je naša spletna stran na videz malo zaspala, pa ni res. V tem casu smo opravili prenos spletne strani na Arnes. Ob tej priložnosti se zahvaljujem podjetju Pilcom, pri katerem smo gostovali doslej, zlasti se zahvaljujem za možnost brezplacenega gostovanja v prvem delu tega leta. Zahvaljujem se tudi go. Maji Vreca, ki je pomembno pripomogla, da je ta prenos sploh bil mogoc. Nenazadnje gre zahvala tudi državi, da subvencionira spletne strani društev – še bolje bi bilo, ce bi država storitve Arnes ponudila vsem majhnim društvom ne glede na to ali se ukvarjajo z izobraževanjem ali ne.