EU je pripravila poseben vodic za presoje socialnih vplivov evropskih politik (na trg dela, kakovost delovnega mesta, socialna vkljucenost, posebej za ranljive skupine, nediskriminacija in enake možnosti, dostop do socialnih storitev, javno zdravje in varnost). Glej tukaj.

 

Oznake: