Jože Kos Grabar, univ. dipl. inž. geod., Predsednik komisije SDE za etiko in standarde
Pogled na podrocje z vidika vrednotenja javnih politik in njihovih ucinkov: (I) Okvir vrednotenja, (II) Slovenski prostor – vsem drag objekt poželenja; (III) Subjekti v sistemu urejanja prostora – razglašeni orkester; (IV) Pristopi na podrocju urejanja prostora – prevlada nekogaršnje cim vecje (parcialne) koristi; V. Nacrtovane in/ali uresnicene prostorske zastavitve – pletenje ‘prostorskega reda’ na nacin dodajanja fragmentov.

I. Okvir vrednotenja