Avtorja: Tanja Kovacic in Andrej Bašic, Tolmin, november 2009
Civilna pobuda krajank in krajanov Tolmina opozarja na visoka ekološka in nasploh razvojna tveganja, ki bi jih povzrocila izgradnja tolminske obvoznice, ce bi Soco preckala v neposredni bližini sotocja Soce in Tolminke.