Zanimiv clanek iz New York TImes (27. julij 2009). Dva profesorja prava z univerze Kalifornija predlagata nacin razreševanja proracunskih zagat v primerih, ko zakonodajalec pri predložitvi predloga proracuna ne more doseci parlamentarne vecine. Malo eksoticno za naše razmere, ne pa tudi nepredstavljivo.
 

Oznake: