Delovni zvezek SDE št. 5/2009 (avtor Bojan Radej, 33 strani)
V Sloveniji je državni proracun za leti 2010-2011 prvic pripravljen kot »ciljno usmerjen«, zaradi cesar naj bi bila poslej alokacija proracunskih sredstev povezana s kazalniki ucinkovitosti in uspešnosti uresnicevanja javno financiranih programov. Ambicija je gotovo dobrodošla, opravljeni pregled izkušenj držav OECD, ki imajo s tem daljše izkušnje pa jasno kaže, da je pot do tega cilja dolga in zavita.

 

Oznake: