Kriza kot priložnost za radikalne reforme???
Dragica Korade, Intervju z Bojanom Radejem, Vecer, Sobotna priloga, 15. avgust 2009