Spremna beseda k prevodu knjige Pierre-Noëla Girauda. Neenakost v svetu. Ljubljana: Založba /cf* (prevedla Katarina Rotar; izvirnik je izšel pri založbi Éditions Gallimard leta 1996): “V vladnih krogih se uveljavlja prepricanje, da vlade s svojimi politkami ne morejo vec brzdati dohodkovnih razlik med ljudmi in obvladovati negativnih socialnih in ekoloških posledic tržne globalizacije. To naj bi napovedovalo kar se da crno prihodnost možnosti vsaj ohranjanja že dosežene ravni blaginjskih pridobitev in vrednot. V spremni besedi je predstavljen docela nasproten pogled.”
 

Oznake: