Mnenje o uporabi evropskega modela za ocenjevanje kakovosti v javnem sektorju in smernice CAF (Common Assessment Framework, 2002 in 2006)