Avtor, John Kozy (ZDA), profesor filozofije se sprašuje ali je globalna gospodarska kriza dokaz slabosti ali uspešnosti obstojecega neo-liberalnega reda v ekonomiji in družbi?

Na to vprašanje odgovarja z razmišljanjem o naravi ekonomske racionalnosti (maksimiranja), ki je zanj navadna tavtologija – na primer, kako bi lahko bil sebicni interes iracionalen? V anglešcini, tukaj (26/4/09). Zanimivo že kot takšno, evalvatorjem pa še posebej kot iztocnica razmišljanj o alternativnih racionalnostih v ekonomskih in družbenih zadevah: na primer o tem, da je potrebno opustiti maksimizacijski/minimizacijski pristop k presojam blaginje (npr. po višini BDP, zaposlenosti, izvoza, inflacije…) in ga nadomestiti z integrativnim pristopom k presojam blaginje, ki se ne ukvarja s seštevanjem istega (denarja) ampak z upravljanjem opozicij med razlikami (gospodarsko, socialno, okoljsko…).

 

Oznake: