Avtor Jože Kos Grabar.
Prispevek predlaga turistično regionalizacijo Slovenije; njegova ambicija je povezati različne obstoječe regionalizacije. Pri izdelavi predloga so bile upoštevane značilnosti predelov Slovenije, ki so pomembne z vidika turizma. Uporabljene informacije in podatki se nanašajo na izbrane naravne in kulturne značilnosti, pri čemer je upoštevana in hkrati ciljno izpostavljena velika raznovrstnost teh značilnosti po posameznih predelih Slovenije. Avtor razčleni Slovenijo na 15 turističnih pokrajin in območij.
 
 

Oznake: