Josephine Maltby, profesorica financ in racunovodstva iz VB je napisala kriticen komentar o pojmu “revizijska družba”, ki ga je v svojih delih podal Michael Power (The Audit Society) in izhaja iz uveljavljanja te ideje v casu Thacherizma. Njeno stališce izhaja iz zavrnitve Powerjevega izhodišca, da gre pri reviziji za ‘institucionalno normo’ in za konstitutivno vprašanje institucij, ki izhaja iz nezaupanja. Maltby pa zagovarja stališce, da revizija poslovanja ni dokoncna norma ampak je njena oblika spremenljiva ter prilagodljiva. Tematika clanka je za presojevalke zanimiva zaradi tega, ker razkriva podobne težave: tako kot reviuzije pred desetletji, se danes nahajamo sredi eksplozije evalvacijskih prizadevanj, ki pa ima vprašljivo utemeljitev v svoji nevtralnosti (ne/zaupanju).

Vir clanka: http://www.ephemeraweb.org/journal/8-4/8-4maltby.pdf

Powerjev odgovor na Maltbyjino kritiko je dosegljiv tukaj.

 

Oznake: