Utemeljitev dogodka: Etika je danes valuta z najvišjo hiperinflacijo zaradi cesar postaja presoja med dobrim in slabim vse bolj motna. To je posebej motece, ko gre za javne zadeve in skupno blaginjo. Stari sistem socialno-demokratskih vrednot temeljec na osrednji vlogi nacionalne države razpada. Posledica je odmiranje skupnih povezovalnih vrednot in njihovo nadomešcanje z množico vse bolj podrocnih in internih sistemov vrednot: na eni strani erozija skupnih vrednot, na drugem polu družbene stvarnosti pa nasproten proces vzhajanja množine samosvojih lokalno veljavnih sistemov vrednot. Prica smo de-sakralizaciji eticnih vprašanj in pluralizaciji eticnih izbir.

 

Oznake: