Društvo deluje v komisijah, projektno in mrežno (7. clen statuta).

Študijska komisija je ena od treh stalnih komisij društva.

Stalna naloga te komisije je spodbujanje proucevanja vprašanj s podrocja presoj vplivov in vrednotenja javnih politik; mednje spada tudi gradnja virtualne študijske knjižnice, ki zajema zbiranje in opozarjanje na temeljna gradiva z vseh podrocij zanimanja.

Predsednik komisije: dr. Pavle Gmeiner

Porocilo o delu Študijske komisije

– zasnovana je bila mednarodna akademska diskusijska skupina, v kateri sodelujejo profesorji desetine evropskih in ameriških univerz; skupina razpravlja o metodologiji mezo-matricnih presoj vplivov. Debata zaenkrat ne poteka javno, se pa vanjo lahko vkljuci vsakdo s tvornim prispevkom, ki ga pošlje po e-pošti.

– Zacetek oblikovanja virtualne knjižnice

 

Oznake: