Društvo deluje v komisijah, projektno in mrežno (7. clen statuta).

Komisija za kodeks in standarde (KKS) je ena od treh stalnih komisij društva.

Komisija pripravi, tolmaci, spreminja in uveljavlja kodeks evalvatorjev ter osnovne standarde vrednotenja.

Stalne naloge KKS: priprava podlag za oblikovanje osnutka kodeksa in standardov za podrocje vrednotenja javnih programov (komisija).

Predsednik komisije: Jože Grabar Kos

Porocilo o delu KSS:

– Glej porocilo o delu društva za pretekla leta (2008).

– Porocilo z Okrogle mize o etiki vrednotenja javnih politik.

– Porocilo z Okrogle mize o merkantilizmu v urejanju prostora (v pripravi)

 

Oznake: