Kratko porocilo ob zakljucku zbiranja podpore

Slovensko društvo evalvatorjev je skupaj s somišljenicami pripravilo skupno pobudo vladi v zvezi z nezadovoljivim stanjem na podrocju vrednotenja javnih ucinkov vladnih politik.Podporo pobudi smo zbirali s pomocjo stroja za peticije v obdobju 2. ferbuar do 12. marec 2009. Pobudo je podprlo 181 oseb ter ustanov, od tega vec kot 30 univerzitetnih profesoric/jev ter skoraj toliko uradnic/kov. Skupaj podpora prihaja z vsaj 30 razlicnih podrocij zanimanj, od razvoja, regij in podeželja, prostora, geodezije, arhitekture, urbanizma, urejanja krajine, izobraževanja, zdravja, ranljivih skupin, socialnega dela, varnosti, energetike, raziskav, aktivizma, turizma, gozdarstva, kulture nasploh in varovanja dedišcine posebej, šolstva.

Pobuda je bila predstavljena medijem na novinarski konferenci 25. februarja 2009. Zaradi slabega odziva medijev je bilo javnemu zavodu RTV Slovenija poslano posebno pismo. Spletni pregled pokaže, kako je bila pobuda v medijih vendarle opažena.

Ob koncu zbiranja podpore je bilo Generalnemu sekretariatu vlade poslano pismo, ki ga obvešca o tem, da je bila pobuda pripravljena in predlaga nacin njene vrocitve.

 

Oznake: