Pismo clana SDE v katerem zaradi neudeležbe RTV Slovenija na novinarski konferenci (25.feb2009) sprašuje RTV za razlago 1. clena Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki pravi: “Radiotelevizija Slovenija opravlja javno službo na podrocju radijske in televizijske dejavnosti z namenom zagotavljanja demokraticnih, socialnih in kulturnih potreb državljank in državljanov“.

Spoštovani!

Slovensko društvo evalvatorjev je 25. februarja 2009 ob 11h v Centru Evropa organiziralo novinarsko konferenco, na katero ste bili vabljeni po elektronski pošti dvakrat, 17. februarja in ponovno 23. februarja 2009. Na konferenci smo predstavili skupno pobudo vladi v zvezi z vrednotenjem javnih ucinkov vladnih ukrepov. Pobudo smo utemeljili na znanstvenih dognanjih in jo podprli s kriticnimi opažanji praktikov s tega podrocja v zadnjih desetletjih.

Pobudo je doslej podpisalo vec kot 160 posameznic in posameznikov, vecinoma poznavalcev z zadevnega podrocja, ter kolektivnih podpisnikov, med njimi dva inštituta in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Med podpisniki je vec kot 30 univerzitetnih profesorjev, približno toliko tudi državnih uradnikov; podpisniki prihajajo z vec kot 30 disciplinarnih podrocij, od urejanja prostora, izobraževanja, turizma, razvoja, financ, okolja itn. Po naši oceni gre za kompetentno in reprezentativno skupino poznavalk in poznavalcev podrocja vrednotenja javnih politik, ki nima primere v zadnjih 30 letih, odkar se v Sloveniji izvaja vrednotenje javnih programov v vecji meri.

Novinarske konference se z vaše strani ni udeležil nihce*. Zato vam pišem in prosim za vašo razlago, kako naj državljani razumemo prvi clen Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1), ki pravi: “Radiotelevizija Slovenija opravlja javno službo na podrocju radijske in televizijske dejavnosti z namenom zagotavljanja demokraticnih, socialnih in kulturnih potreb državljank in državljanov”. Po našem razumevanju zakonskega dolocila bi bila vaša dolžnost pokriti našo novinarsko konferenco in o njej tudi porocati.

Doslej ste v dobrem letu obstoja našega društva dobili sedem vabil, da pokrijete naše dogodke in vse doslej za tematiko niste pokazali niti najmanjšega zanimanja. S takšnim ravnanjem nam otežujete izvajanje naših javnih funkcij in poslanstva.

Pricakujem, da boste potrdili prejem našega pisma in najavili, kdaj lahko pricakujem vaš odgovor, ki ga bomo skrbno pretehtali in se potem ustrezno odzvali.

S spoštovanjem,

mag. Bojan Radej,

predsednik SDE in prvopodpisani na Pobudi Vladi

V Ljubljani, 1. marec 2009

Opomba: * Po zakljucku novinarske konference me je poklical novinar Radia Slovenija, g. Goran Tenze in (po njegovih besedah na svojo pobudo in ne po uredniškem nalogu) predlagal intervju za tedensko oddajo Pogledi na sodobno znanost na 3. programu RS.

Poslano v vednost:

– dr. Mojca Golobic, UIRS, BF/UL, UP, Ljubljana

– dr. Darko Štrajn, PI, LA, Ljubljana

– Jože Grabar Kos, geodet-planer, Maribor

– Gorazd Tenze, RTV Slovenija Radio 3

———————————————————————————————————–

Ker po vec kot dveh tednih (do 12. marca 2009) noben od naslovljenih v RTV Slovenija ni odgovoril, je bila posredovana pritožba na RTV Slovenija, na spletni naslov pr@rtvslo.si z naslednjo vsebino:

Spoštovani,

v skladu z dolocbami pritožnega postopka (http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=static&c_menu=1208415999)

vlagam pritožbo zaradi neodzivnosti RTV na priloženo poizvedbo.

S pozdravi, Bojan Radej

Naslovnik ima 30 dni casa, da poda odgovor.

 

Oznake: