Spoštovani Generalni sekretar Vlade RS!

Slovensko društvo evalvatorjev je skupaj s somišljeniki oblikovalo Pobudo Vladi, ki vam jo želimo vrociti med 9. in 13. marcem 2009 in se na kratko pogovoriti o postopku njene dosedanje priprave kot tudi njene nadaljnje obravnave s strani Vlade. Prosim vas, ce lahko predlagate termin in osebo, pri kateri se lahko naša mala delegacija oglasi.

V naprej se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam,

mag. Bojan Radej, predsednik društva in prvopodpisani na Pobudi

Pomembne povezave:

Besedilo pobude (http://www.sdeval.si/Komisija-za-vrednotenje-dejavnosti/Javna-pobuda-vladi-o-vrednotenju-javnih-politik.html)

Doslej zbrana podpora pobudi (poteka do 9. marca 2009, http://www.ljudmila.org/~peticija/index.php?page=petition&id=4)

Spletna stran Slovenskega društva evalvatorjev (http://www.sdeval.si/)

Dosedanji odmevi na pobudo Vladi (http://www.sdeval.si/Objave/Opazeno.html)

Kronologija vrocanja pobude

1. Pismo Generalnemu sekretariatu Vlade (GSV) za vrocitev Pobude je bila poslano 5. marca 2009.

2. Tajništvo GSV odgovori 11. marca 2009 in sicer, da so pismo preusmerili na Ministrstvo za javno upravo (brez pojasnila razloga)

3. Isti dan, 11. marca smo odgovorili s pismom, v katerem izražamo presenecenje na takšno obravnavo in prosimo za pojasnilo. GSV je bil po našem mnenju dolžan sprejeti našo Pobudo, ker v njegovem okviru deluje oddelek za vladne svete – jedro naše pobude pa je ravno ustanovitev novega vladnega sveta.

4. Ker na zgornje pismo ne dobimo odgovora, smo 30. marca poslali pritožbo na GSV zaradi ocene, da se izogibajo opravljanju svojih dolžnosti.

5. Istega dne smo poslali pismo Kabinetu predsednika vlade s predlogom, da oni sprejmejo Pobudo, glede na to, da je GSV po službeni dolžnosti noce.

6. GSV vlade je na našo pritožbo odgovoril 8. aprila (sekretarka GSV) in pojasnil, da je naše pismo za vrocitev Pobude poslano Ministrstvu za javno upravo (MJU) zato, ker se MJU ukvarja z evalviranjem predpisov.

7. Isti dan smo GSV odgovorili in pojasnili, da je evalvacija predpisov samo en ožji segment problematike evalviranja; naša pobuda je bila mišljena širše in se predvsem tice ustanovitve vladnega sveta. Zato smo svojo zahtevo, da Pobudo vrocimo na GSV ponovili.

8. 9. aprila prejmemo pismo, v katerem GSV predlaga vrocitev Pobude namestnici generalnega sekretarja vlade, mag. Barbari Peternelj. V teku je usklajevanje termina.

9. 10. aprila sprejme ministrica za javno upravo predstavnika društva na predstavitvenem sestanku, kjer se pogovarjata o problematiki evalviranja s stališca perspektive resornega ministrstva (o evalvaciji pri pripravi predpisov).

 

Oznake: