Hrvaška evaluatorska mreža vabi SDE na obisk, v ponedeljek 1.7.2019. od 11-13h, Institut za javne financije (IJF), Smičiklasova 21, 10000 Zagreb. Predstavljeni bosta dve evalvacijski studiji: Predrag Bejaković, IJF in Bojan Radej, SDE (Rezultati vrednotenja sistema ocenjevanja projektov na Hrvaškem).

Program:

11:00 – 11:15    Uvod i pozdrav

11:15 – 12:00    PREZENTACIJA 1: Evaluacija iskustava polaznika, poslodavaca i mentora uključenih u mjeru Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Predrag Bejaković – Institut za javne financije, Zagreb (IJF)

Izvješće dostupno je na sljedećoj webstranici:

http://www.hzz.hr/UserDocsImages/FINALNI_IZVJESTAJ_Evaluacija_iskustava_polaznika_mentora_i_poslodavacaukljucenih_u_SOR.pdf

12:00 – 12:45    PREZENTACIJA 2: Iskustva u provedbi Vrednovanja sustava odabira projekata, primjene kriterija odabira i poštivanja horizontalnih načela, uključujući postupke izravne dodjele bespovratnih sredstava koje će obuhvatiti sve Prioritetne osi OPKK

Bojan Radej – Slovensko društvo evalvatorjev (SDE)

Izvješće dostupno je na sljedećoj webstranici:

https://strukturnifondovi.hr/vrednovanja/vrednovanja-sustava-odabira-projekata-primjene-kriterija-odabira-i-postivanje-horizontalnih-nacela-ukljucujuci-postupke-izravne-dodjele-bespovratnih-sredstava-za-sve-prioritetne-osi/.

12:45 – 13:00    INFORMACIJE I NAJAVE 2019.

28.-29./9/2019 – 4. WBEN Regionalni trening za evaluatore, Beograd

8-9/11/2019. – 3. WBEN Konferencija za evaluatore, Beograd

Več: https://www.sdeval.si/2-uncategorised/644-rezultati-vrednotenja-ocenjevanja-projektov, https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6546149840361934848/ 

 

Oznake: