Slovensko društvo evalvatorjev vabi na javno predstavitev rezultatov vrednotenja Sistema ocenjevanja projektov v hrvaški kohezijski politiki s stališča njegove ustreznosti, učinkovitosti, uspešnosti in uveljavljanja horizontalnih načel. Način ocenjevanja predlogov projektov v veliki meri usmerja pripravo projektov in način uresničevanja kohezijskih ukrepov zato gre za ključni dejavnik doseganja kohezijskih ciljev. Kljub daljšem stažu v EU, Slovenija tako celovitega vrednotenja Sistema ocenjevanja projektov še ni opravila.

Poudarek predstavitve hrvaške študije bo na rezultatih vrednotenja Obrazca za ocenjevanje kakovosti projektov, ki se prijavijo na kohezijske razpise. Rezultati so lahko zanimivi za:

  • pripravljavce/ke teh obrazcev,
  • s stališča izboljšanja načina ocenjevanja v Sloveniji in
  • morebitni pripravi podobnega vrednotenja v Sloveniji.

Na koncu bomo na konkretnih primerih opozorili na standardne težave, s katerimi se srečujemo evalvatorji pri Javnih naročilih za zbiranje ponudb za vrednotenje s strani različnih Vladnih naročnikov (predvsem bomo izpostavili razpise MJU, MZZ, MKGP, MGRT, MIZŠ ter posebej vlogo MF pri tem), ki kažejo na vrsto neutemeljenih preprek, ki negativno vplivajo na razvoj avtohtonih evalvacijskih praks v Sloveniji.

Srečanja se bodo udeležili tudi predstavniki/ce SVRK z bogatimi izkušnjami pri pripravi Obrazcev za ocenjevanje kakovosti projektov. SVRK obenem zagotavlja prostorske možnosti za izvedbo predstavitve.

Prijava udeležbe na sdeval@siol.net je obvezna najkasneje do 10h na dan dogodka in jo bodo v Recepciji SVRK tudi preverjali. Študijo bo predstavil Bojan Radej, sodelavec pri vrednotenju, ki sta ga vodila Ecorys in IRMO iz Zagreba. Dolžina dogodka je časovno omejena zato vse, ki bi želeli prijaviti diskusije prosimo, da to storijo do 5. julija s kratko pisno najavo, poslano po e-pošti.

Društvo dogodek organizira v okviru izvajanja Letnega programa dela, udeležba je brezplačna.

Kraj: SVRK, Kotnikovi ul 5, Ljubljana, Velika sejna soba, II. nadstropje,.

Datum: Ponedeljek, 8. VII 2019, od 13h-15h. Udeleženke/ce prosimo za točen prihod, ker ne moremo zagotoviti posamičnega spremstva od Recepcije do Sejne sobe.

Povezava na evalvacijsko študijo: https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2019/05/Zavr%C5%A1no-izvje%C5%A1%C4%87e.pdf

S pozdravi,

Slovensko društvo evalvatorjev

 

 

Oznake: