Avtor je zbral terenske zapiske s svojih študijskih potovanj v Veliki Britaniji, na Danskem, Švedskem in na Nizozemskem, kjer proucuje razlicne prakse presoj vplivov predpisov. Zapiski ga napeljujejo na oblikovanje teoreticnih opazk zlasti o razlicnih funkcijah razlicnih pristopov k presojam predpisov in kako lahko vsaka na svoj nacin prispeva k boljšem javnem upravljanju. Gre tudi za razmišljanje o tem zakaj so evropski kontinentalni sistemi javnega upravljanja drugacni od anglosaških. Claudio M. Radaelli. Desperately Seeking Regulatory Impact Assessments. Diary of a Refl ective Researcher. Sage, Evaluation, 15(1): 31–48. Od istega avtorja glej tudi tukaj.
 

Oznake: