Clanek kritizira usmeritev Lizbonske razvojne strategije EU, ker v javnih zadevah, konkretno obravnava možnosti za reformo javnega upravljanja, postavlja preozka izhodišca, naslonjena na prakse zasebnega sektorja. Zasebni sektor je upravljavsko gledano preprostejši od javnega sektorja, ki mora zasledovati razlicne cilje, ki so enako legitimni in pogosto v medsebojnem nasprotju. To pomeni, da bi bilo treba boljše javno urpavljanje graditi na podlagah, ki so znacilne za javni sektor. Claudio M. Radaelli. Whither better regulation for the Lisbon agenda? Journal of European Public Policy, Let. 14, št. 2 (Marec 2007):190-207Avtor je profesor politicnih ved na Univerzi Exeter (VB) kjer vodi “Centre for Regulatory Governance”. Nekatera druga dela tega pomembnega avtorja je mogoce sneti z njegove spletne strani.
 

Oznake: