Kaj je SDE?

SDE je civilna platforma neodvisnih strokovnjakov in strokovnjakinj s širokim profilom za doseganje sinergijskih ucinkov vrednotenja za trajnostni napredek skupnosti.
 

Arhiv prispevkov

 

Izbira jezika

 
 

Prispevki uporabnika Bojan Radej

 
 • Program dela Komisije za vrednotenje

  Društvo deluje v komisijah, projektno in mrežno (7. clen statuta). Komisija za vrednotenje je ena od treh stalnih komisij društva. Komisija obravnava evalvacijske izdelke z namenom vrednotenja dela evalvatorjev. Izdelki […]

   
 •  
 • Ustanovna izjava

  (Ustanovna izjava je statutarna kategorija in dokument, ki opredeljuje delovanje SDE po vsebinski plati. Izjava se razvija skupaj z društvom in njegovimi potrebami) Hotenje po dobrem življenju je osrednje clovekovo […]

   
 •  
 • Včlanitev

  Slovensko društvo evalvatorjev Kardeljeva ploščad 17 c/o Inštitut za ekonomska raziskovanja 1000 Ljubljana Datum pristopa: PRISTOPNA IZJAVA Spodaj podpisan/a   želim postati član/ica Slovenskega društva evalvatorjev kot (obkroži): 1. Posamična […]

   
 •  
 • Statut

  Na podlagi Zakona o društvih (ULRS, 61/06, Zdru-1) so ustanovitelji na ustanovnem zboru dne 7. januar 2008 sprejeli sklep o ustanovitvi društva Slovensko društvo evalvatorjev in sprejel naslednji

   
 •  
 • Formalna struktura

   
 • Ustanovitev

   
 • Osnovne informacije

   
 • Študijska komisija

   
 • Komisija za vrednotenje

   
 • Komisija za kodeks in standarde