SLO: Ob robu Konference WBEN5 se je sestala Regionalna koordinacija nacionalnih predstavnikov Mreže (sobota, 13,30h-14,30h, v Kavarni Slovenskega etnografskega muzeja).

Na sestanku so sodelovali:

 • HEM: Marijana Sumpor, Dalibor Dvorny, Robertina Zdjelar.
 • MEN: Vlatko Danilov.
 • BHeval: Nijaz Avdukić.
 • INES: Svetlana Stanarević, Mihajlo Djukić.
 • SDE: Bojan Radej.

Koordinacija je obravnavala naslednja vprašanja:

 • Oživitev črnogorske evalvacijske Mreže. Dogovorjeno je bilo, da bodo člani Koordinacije vzpostavili stik s svojimi kolegi v ČG, ki bi lahko prevzeli s tem povezane naloge.
 • Formalizacija WBEN: v razpravi je bilo med drugim izpostavljeno, da bo to vprašanje postalo še aktualnejše, saj se nameravata formalizirati tudi HEM in INES. Formalizirane nacionalne mreže bi potem ustanovile formalno mrežo WBEN.
 • Potrebno bi bilo bolje izkoriščati priložnosti za oblikovanje skupnih projektov med članicami Mreže. Zbrane bodo informacije o možnostih kandidiranja na konkretnih razpisih (Danilov).
 • Prenos nalog Koordinatorja regionalne mreže WBEN z MEN (Danilov) na SDE (Radej).
 • Naslednjo konferenco WBEN (WBEN6) bo organiziral BHeval v sodelovanju s Federalnim zavodom za programiranje razvoja (FZZPR) iz Sarajeva.

HRV/SRB/BOS: Na marginama konferencije WBEN5, sastali su se članovi Regionalne koordinacije nacionalnih predstavnika Mreže (subota, 13:30h-14:30h, u Kafeu Slovenskog etnografskog muzeja).

Na sastanku su sudjelovali:

 • HEM: Marijana Sumpor, Dalibor Dvorny, Robertina Zdjelar.
 • MEN: Vlatko Danilov.
 • BHeval: Nijaz Avdukić.
 • INES: Svetlana Stanarević, Mihajlo Djukić.
 • SDE: Bojan Radej.

Članovi regionalne koordinacije razgovarali su o sljedećim pitanjima:

 • Oživljavanje crnogorske evaluatorske mreže. Dogovoreno je da će članovi Koordinacije uspostaviti kontakt sa svojim crnogorskim kolegama koji bi mogli ponovno pokrenuti tamošnju zajednicu evaluatora.
 • Formalizacija WBEN-a: Budući da je u planu formalizacija HEM-a i INES-a, u raspravi je, između ostalog, istaknuto da će ovo pitanje biti sve aktualnije. Formalizirane nacionalne mreže bi potom osnovale WBEN mrežu kao formalnu instituciju.
 • Bilo bi potrebno bolje iskoristiti prilike za uspostavljanje zajedničkih projekata članica Mreže. Trebalo bi ažurnije pratiti Informacije o mogućnostima prijave na pojedine natječaje (Danilov).
 • Prijenos zadataka regionalnog koordinatora mreže WBEN s MEN-a (Danilov) na SDE (Radej).

Sljedeću WBEN konferenciju (WBEN6) organizirat će BHeval u suradnji s Federalnim zavodom za programiranje razvoja (FZZPR) iz Sarajeva.

 

Oznake: ,