V. Bienalna konferencija Mreže evaluatora Zapadnog Balkana (WBEN)

POZIV ZA RADOVE

Poštovane kolege!

Tijekom godina konferencija se pokazala kao ključni događaj za povezivanje evaluatora, klijenata i korisnika rezultata evaluacije u regiji Zapadnog Balkana.

Veliko mi je zadovoljstvo obavijestiti vas da Slovensko društvo evalvatorjev organizira 5. bienalnu konferenciju sa sljedećom temom:

Naziv skupa: “Procjena učinaka javnih politika – principi, metode i prakse

Datum konferencije i lokacija: 29.-30 IX 2023, Ljubljana, Fakulteta za varnostne vede (UM), Kotnikova ulica 8 (predavaonica 7, 1. kat).

Programski odbor poziva autore da prijedloge radova ili sažetke radova za izlaganje na skupu (300-500 riječi) dostave na sdeval@siol.net do 1. V 2023. O izboru radova autori će biti obaviješteni do 15. VI 2023.

Prijedlog rada treba biti napisan na jednom od regionalnih jezika ili na engleskom jeziku.

Konferencija će dati prioritet sljedećim pitanjima:

  • Stanje prakse i sustav vrednovanja učinaka politika u zemlji, sektoru, regiji; perspektive temeljene na konkretnim iskustvima i završenim evaluacijskim studijama.
  • Temeljni izazovi evaluacije u teoriji, metodologiji, sustavu, standardima ili etici.
  • Sustav evaluacije i šira problematika evaluacije u EU, kod međunarodnih donatora, u UN-u i drugim globalnim akterima evaluacije.
  • Ključna pitanja organizacije i rada evaluacijskih zajednica u regiji, uključujući uvođenje poziva evaluatora.
  • Suradnja evaluatora u regiji i iskustva iz rada regionalne mreže.

Organizator skupa će izdati zbornik sažetaka radova.

Kotizacija za sudjelovanje na konferenciji iznosi 100 € do 1. IX 2023. a nakon toga 200 €.

Ukoliko želite dodatno pridonijeti aktivnostima regionalne zajednice evaluatora, pozivamo vas da dobrovoljno uplatite puni iznos kotizacije od 200 €. Time učesnik/ca dobija dodatnu vidljivost i pozivnicu za VIP ručak.

Lijepi pozdrav,

Programski odbor skupa, Bojan Radej, Slovensko društvo evalvatorjev

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE:

Detaljnije informacije: SDE, info@sdeval.si; sdeval@siol.net

 

Oznake: