Načelno stališče Slovenskega društva evalvatorjev (SDE) je, da bi se Smernice za sodelovanje z NVO morale, v skladu z načeli odprtosti in legitimnosti oblikovati v sodelovanju s civilno družbo, ne da so NVO povabljene k sodelovanju šele v fazi dajanja pripomb na končni dokument (niti ne na osnutek ali predlog).

Smernice so pripravljene kot minimalne zahteve, namesto kot standardne zahteve! To vsaj v nekaterih primerih lahko povzroči znižanje že doseženega standarda sodelovanja.

Ker sodelovanje NVO prispeva k legitimnosti delovanja vladnih ustanov ne sme biti dvoma o tem, kdaj je legitimnost dosežena. Zato so potrebne podrobnejše določbe o vsebini Poročila o sodelovanju, predvsem:

  • O roku, v katerem se Poročilo javno objavi;
  • Poročilo naj vsebuje pripombe NVO, ki niso bile upoštevane;
  • v skladu z načelom transparentnosti je treba opredeliti kriterije, kdaj se lahko šteje, da je doseženo soglasje med predlagateljem predpisa in pripombami NVO (kdaj se predlagatelj lahko sklicuje na uskladitev/usklajevanje z NVO).

Smernice ne vsebujejo rešitev za enega od akutnih problemov sodelovanja javnosti z vladnimi ustanovami v povezan s prekarnim delom tistega dela nevladnih organizacij, ki svoje storitve vladnim ustanovam opravljajo brezplačno (o razprostranjenosti in negativnih učinkih teh Vladnih praks gl. raziskavo platforme Poligon, “Slovenski kulturno-kreativni delavec v času covida-19, 1-4. del; 2021-2022”, https://www.poligon.si/).

Sodelovanje lahko zahteva obsežen delovni vložek NVO. Za preprečevanje praks, ki na trgu dela vzdržujejo visoko prekarnost delovne sile, bi Vlada morala po zavezah iz predvolilnih programov strank vladajoče politične koalicije nemudoma priznati problem prekarnosti in ga pod določenimi kriteriji, dogovorjenimi skupaj z nevladnimi organizacijami (npr. izvzetja za NVO, ki izvajajo projekte iz javnih sredstev, upokojence, redno zaposlene), tudi pošteno plačati: strošek dela, nagrada za dobro opravljeno delo, izplačilo dnevnic.

 

Oznake: