Vabimo vas na srečanje Slovenskega društva evalvatorjev na temo Vrednotenje raziskovalnega dela na Univerzi. Srečanje bomo izpeljali v petek, 25. septembra od 11h do 13h. Lokacija: Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova ul. 8, Ljubljana, Predavalnica 7. Uvodno predstavitev z naslovom: “Sodobne smernice ocenjevanja raziskovalnega dela” bo podala red. prof. dr. Janja Hojnik. V razpravi bosta sodelovala dr. Franci Demšar, direktor NAKVIS in prof. dr. Mojca Golobič kot zunanja ocenjevalka NAKVIS – Strokovnjakinja.

dr. Janja Hojnik bo izpostavila sodobne izzive na področju ocenjevanja raziskovalne uspešnosti ter pobude za izboljšanje načinov ocenjevanja raziskovalnega dela v mednarodnem prostoru, zlasti pobudo DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment) in Leidenski manifest:
– raznolikost raziskovalnih področij in podpodročij z vidika ocenjevanja uspešnosti;
– zlorabe bibliometričnih metod ocenjevanja raziskovalnega dela;
– pobude zoper tovrstno ocenjevanje;
– izzivi alternativnih oblik ocenjevanja raziskovalnega dela;
– poročilo skupine strokovnjakov Evropske komisije o prihodnosti znanstvenih objav v Evropi iz januarja 2019 z vizijo o prihodnosti znanstvenih objav.
Srečanje je namenjeno diskusiji o sodobnih procesih za izboljšavo vrednotenja raziskovalnega dela, ki potekajo v svetu. Če bibliometrično vrednotenje ni podprto z ustrezno kvalitativno presojo (da tisti, ki posameznika ocenjuje, članke dejansko prebere), lahko pride do neupravičenega nagrajevanja tistih, ki so v sistemu našli bližnjice, na račun tistih, ki so primarno zasledovali kakovost.
Red. prof. dr. Janja Hojnik je doktorica pravnih znanosti, prorektorica za kakovost, pravne in kadrovske zadeve Univerze v Mariboru, nekdanja prodekanica Pravne fakultete UM za raziskovanje in članica mednarodnega projekta Vlade Švicarske federacije o ocenjevanju pravne znanosti. Udeležba je brezplačna. Zaradi prostorskih in zdravstvenih omejitev bo udeležba možna le za do dvajset oseb, ki bodo prijavile svojo udeležbo (sdeval@siol.net).

Fakulteta za varnostne vede je dovolila brezplačno uporabo predavalnice, za kar se ji SDE lepo zahvaljuje.
​​​​​​​
Lep pozdrav!
Bojan Radej, Slovensko društvo evalvatorjev, http://sdeval.si

Povzetek razprave na srečanju (Bojan Radej): Srečanje ni bilo namenjeno oblikovanju zaključkov zato povzemam samo lastno videnje razprave v luči glavnega namena srečanja.

Za različna področja raziskovanja na univerzi so potrebni različni postopki vrednotenja dosežkov, od kvantitativnih do kvalitativnih. Vsak ima očitne prednosti in slabosti.

Eden od nakazanih izzivov za prihodnost je iskanje načinov vrednotenja raziskovalnega dela s kombiniranjem kvalitativnih in kvantitativnih pristopov, ki bodo utemeljeni transparentni po racionalnih kriterijih, vendar bodo obenem upoštevali različne raziskovalne pogoje v različnih vedah, torej bo ocenjevanje raziskovalne uspešnosti ustrezno upoštevalo vse vede enako. Gre seveda za stari temeljni problem teorije kolektivnih izbir (public choice) – kako zagotavljati kar se da racionalne odločitve v prisotnosti iracionalnega elementa, ki dopušča le demokratično obravnavo. Kako napredovati po močvirnem terenu na sredini med redom in kaosom (gl. priloženo povezavo)?

SDE se s tem vprašanjem ukvarja od ustanovitve tako rekoč po dolžnosti (in po Ustanovni listini). Gre za jedrni evalvacijski problem, za sam razlog obstoja evalvacij kot stroke in znanosti. Z udeleženci srečanja z veseljem delimo svoje izkušnje naprej. Več o tem v priloženem spisu, prejmite brez obveznosti (»Order or Chaos: Evaluation Needs Both«; http://www.sdeval.si/2020/09/09/order-or-chaos-evaluation-needs-both/).

 

Oznake: