Anketa je bila realizirana u razdoblju 8 dana od petka 13. februar (11h) do subote 21. februar 2015 (u 11h) na besplatnoj aplikaciji SurveyMonkey, https://www.surveymonkey.com/s/JG2VZVW. Poziv za ispunjenje ankete je bio poslat na 354 adresa elektronskom poštom članovima regionalne mreže, 2 puta. Nacionalne zajednice su i same pozvale svoje članstvo, da ispuni anketu.

U anketi je sudjelovalo 58 osoba ili 16% članova mreže, od toga:

 • Anonimno: 2
 • Po državama:
  • BiH 3
  • Crna Gora 10
  • Hrvatska 12
  • Kanada 1
  • Kosovo 1
  • Makedonija 4
  • Slovenija 11
  • Srbija 14

 

Rezultati ankete

 1. Pitanje

»Da li bi za vas bila prihvatljiva kotizacija od 50 evra?«

Odgovorili: 53; Nisu odgovorili: 5

Opcije

Koliko osoba je odgovorilo?

Rezultati u %

Da

40

75%

Ne

13

25%

Total

53

100%

Izabrani komentari:

 • Možda da je kotizacija po instituciji, pa da može sudjelovati više djelatnika?
 • Iznos je prihvatljiv, ali što pokriva, koje troškove ili što je uključeno u taj iznos?

Odgovori na prvo pitanje ukazuju, da je 40 osoba od 53 anketiranih (abstiniralo je 5 osoba) odnosno 75% anketiranih spremnih učestvovati na konferenciji s kotizacijom u visini 50€. Ima mišljenja, da je to relativno niska kotizacija ako usporedimo s praksom na Zapadu, a i suprotnih mišljenja, da je kotizacija visoka, čak neopravdana, je regionalna konferencija još nema renomea, jer to nije naučna konferencija, a i zbog toga, jer treba uzeti u obzir i troškove puta i smještaja.


 1. Pitanje

»Da li biste se prijavili za aktivno učešće na konferenciji, odnosno, da li biste prijavili rad (paper, poster)?«

Odgovorili: 51, Nisu odgovorili: 7

Opcije

Koliko osoba je odgovorilo?

Rezultati u %

Prijavili bi svoj Paper/Poster

26

51%

Učestvovali bi na konferenciji bez prezentacije

25

49%

Total

51

100%

 

Komentari:

 • Prijavljeni naslovi referata:
  • Problematike financiranja ohranjanja kulturne dediščine v novi finančni perspektivi.
  • Who should decide national drug policy ?
  • Iskustva iz evaluacije FP7 i H2020 programa
  • Evaluaciju u UN sistemu
  • Uspostavljanje mreže nezavisnih evaluatora na teritoriji Balkanskih zemalja
  • Tema iz palete koja se tiče relacije M&E i javne politike
  • Rast kapacitete na področju vrednotenja, psihologija vrednotenja (poudarek na “excessive evaluation anxiety“)
  • Posljedice nepostojanja evaluacije u hrvatskom kazalištu.
 • Predlažem radionicu na temu potreba evaluatora u smislu unapredjenje vještina, prevazilaženje izazova u radu i boljih uslova rada.

26 osoba od 51 anketiranih odnosno 51% bi na konferenciji učestvovalo svojim referatom, od toga je 8 autora/autorica najavilo svoju temu.

 


 1. Pitanje

»Da li ste u mogućnosti da pokrijete iznos kotizacije za jednog ili više učesnika koji to sami nisu u stanju? U tom slučaju, dobili biste status učesnika/učesnice donatora.«

Odgovorili: 52 , Nisu odgovorili: 6

 

Od 52 osoba koje su odgovorile, 9 anketiranih odnosno 17% jih je spremno donirati kotizaciju za jednog do dva učesnika konferencije, dvojica donatora preferira donaciju studentima. 9 donatora je u mogućnosti donirati kotizaciju za 10 učesnika.

 

 1. Pitanje

»Vaš komentar iniciative za organizaciju regionalne konferencije«

Odgovorili: 34, Nisu odgovorili: 24

19 anketiranih veoma pozitivno ocenjuje iniciativu za organizaciju regionalne konferencije, to je trećina anketiranih (58) odnosno više od polovine svih, koji su se o tome izjasnili(34).

Pet komentara se odnosi na financiranje troškova konferencije iz donacija i javnih sredstava. Neki su mišljenja, da je cilj konferencije privući pažnju donatora – zbog financiranja, ali i kao glavne aktere područja evaluacije. Među glavne aktere treba uključiti i akademsku zajednicu, jer ne mali broj članova mreže pripada akademskoj zajednici.

Treba provjeriti mogućnosti financiranja iz tehničke pomoči EU – u tom slučaju konferenca se mora održati u Sloveniji ili Hrvatskoj. Drugi potencialni vir su sredstva iz programa Europa za građane, Poglavlje 2.: Demokratski angažman i građansko sudjelovanje – u tom slučaju prioritet trbamo dati projektima koji se bave sudjelovanjem građana u demokratskom životu EU-a.

Šest komentara ukazuje na važnost dobre pripreme programa konferencije, koji mora biti relevantan članovima mreže evaluatora. Predloženo je, da organiziramo nekoliko paralelnih sesija sa preciziranim temama, posebno su bile izdvojene:

 • Definiranje evlautorskih standarda za Zapadni Balkan,
 • Zajednički nastup na regionalnim projektima i
 • Razmjenu dobre prakse i iskustva.
 • ‘Capacity building’ u sferi evaluacije i nove metodologije.
 • Pristup tržištu, odnosno kako se plasirati kao evaluator

Tri komentara suprotno gornjem izdvajaju važnost konferencije primarno zbog toga, jer omogućava

da se prvo upoznamo lično sa svim akterima pa tek onda razmišljamo o daljim koracima. Konferencija treba da se održi bez obzira na format. Važniji je susret što većeg broja kolega iz regiona, usaglašavanje sta su za struku najvažnije teme u ovom trenutku i razgovor o njima. Zapravo, važnije nego održavanje konferencije akademskog tipa na kojoj će se čitati radovi i debatirati o metodološkim pitanjima. Kompromisni formati bi se sastojao iz plenarnog susret sa temom koja je od zajednićkog interesovanja i pored toga par tematskih radionica koje bi se opet bavile praktićnim pitanjima.

 

Oznake: