Susretu su prisustvovali predstavnici sledećih zajednica evaluatora:

Bosna i Hercegovina – g. Rijad Kovač, g. Nijaz Avdukić, g. Adim Ahmedspahić;

Hrvatska – dr. Dubravka Jurlina Alibegović;
Slovenija – g.Peter Medica, g.Bojan Radej, dr. Mirna Macur, gđa Majda Buda;
Sprečeni da prisustvuju iz zdravstvenih, odnosno poslovnih razloga bili su predstavnici zajednica evaluatora iz:
Srbije – g. Mladen Momčilović;
Crne Gore – g. Dragiša Mijačić.
Susretu su prisustvovala i dva predstavnika (prof. dr. Adrian Miroui i dr. Monica Chiffa) rumunske zajednice evaluatora koja radi u okviru nevladine organizacije ADER iz Bukurešta, Rumunija. U drugom delu susreta, radu se pridružila i gđa Dragana Aleksić Matić, evaluatorka iz Srbije.
Poslepodnevnom susretu predstavnika zajednica evaluatora sa slovenačkim evaluatorima, prisustvovala je i ga Nataša Adlešič Barba, opunomoćeni ministar u Ministarstvu spoljnih poslova i rukovodilac sistema za evaluaciju međunarodne razvojne saradnje.
Na večeri s učesnicima bili su još i mag. Jorg K. Petrovič, zamenik predsednika Računskog suda Republike Slovenije i dr. Stojan Sorčan, generalni direktor Direktorata za visoko školstvo na slovenačkom Ministarstvu za visoko školstvo, nauku i tehnologiju.
Moramo napomenuti da se susret u Ljubljani odvijao u vreme izuzetno neugodnih meteorološlih uslova (sneg, kiša i led), što je više od deset prijavljenih iz Hrvatske i Slovenije sprečilo da prisustvuju.
Susret je u 9 časova i15 minuta otvorio g. Peter Medica, koordinator regionalne mreže. Prvo je predstavio projekt IOCE (International Organisation for Cooperation in Evaluation), u okviru kojeg su Slovenačko društvo evaluatora (SDE) i Udruženje evaluatora u Bosni i Hercegovini (BHeval) preuzeli odgovornost za organizovanje dva regionalna skupa, u cilju povezivanja evaluatora Zapadnog Balkana. Nakon toga, predstavljeni su zaključci I regionalnog susreta mreže, održanog u Sarajevu, u septembru 2013. godine i usvojen je dnevni red II susreta.
Dnevni red II susreta:
1. Pregled realizacije zaključaka iz Sarajeva;
2. Izveštaji predstavnika nacionalnih zajednica o radu posle Sarajeva, o članstvu u mreži i o radu foruma;
3. Vizija i misija mreže;
4. Razmatranje uključenja regionalne mreže u NESE (Network of Evaluation Societies in Europe) i u IOCE;
5. Izbor koordinatora nacionalnih predstavnika zajednica evaluatora za period 2014-2015;
6. Postavljanje smernica za rad mreže u periodu 2014-2015 (plan rada).
Ad 1) Pregled realizacije zaključaka iz Sarajeva (g.Bojan Radej)
– Širenje mreže se nastavlja uključivanjem novih članova. Mreža sada broji nešto više od 200 članova. Od susreta u Sarajevu, naročito se povećao broj članove mreže iz Hrvatske (više od 60). O formiranju mreže bio je obavešten i IOCE, koji je mrežu pozvao da se uključi u tu organizaciju.
– Novosti regionalne mreže, odnosno Bilten, posreduju se elektronskim putem iako je tu ulogu u određenoj meri preuzeo i novoformirani forum na LinkedIn.
– Forum koji je uspostavljen na LinkedIn sada broji oko 160 članova. U procesu njegovog formiranja, u forum su se prijavile i osobe, koje govore samo engleski jezik. Tako se forumu pridružila i veća grupa evaluatora iz Rumunije (70 osoba). S toga se sada forum zove Balkanski forum a ne Zapadno-Balkanski. Međutim, to ni u čemu ne menja karakter same mreže zajednica evaluatora, koja se i dalje odnosi samo na Zapadni Balkan.
– Podnet je izveštaj o poseti SDE Rumuniji (oktobar 2013. godine) i o uključenju rumunskih evaluatora u forum.
– Podnet je izveštaj o formiranju Hrvatske mreže evaluatora (novembar 2013. godine, dr. Jurlina Alibegović). Mreža je nastala na osnovu inicijative SDE, nakon što je ustanovljeno da se hrvatski evaluatori u velikom broju uključuju u regionalnu mrežu.
Ad 2) Izveštaji predstavnika nacionalnih zajednica o radu posle Sarajeva, o članstvu u mreži i o radu foruma (nacionalni predstavnici)
BHeval je izvestio o održanoj obuci za evaluatore u Sarajevu, novembra 2013. godine (BALDET – Balkan Development Evaluation Training) i izrazio interes da se Sarajevo prepozna kao regionalni centar za IPDET seminare (International Programme for Development Evaluation Training) u regiji Zapadnog Balkana.
U okviru te iniciative, razvila se šira rasprava o ambicijama mreže na području obuke. Pored organizacije BHeval, s tim imaju iskustva i u organizaciji ADER, koja već izvodi akreditovane, formalne programe na dodiplomskom i postdiplomskom nivou a koji bi u regionu mogli biti zanimljivi.
SDE je takođe razvio jednodnevni program za pripremu “integralnih” projekta finansiranih iz evropskih strukturnih fondova. To su u velikoj meri kompatibilni obrazovni programi koje bi trebalo povezati i na regionalnom nivou. SDE namerava da svoj seminar održi barem još u Hrvatskoj i Srbiji.
Nacionalne zajednice mogu da učine više nego do sada na polju informisanja o budućim IPDET seminarima.
Predstavnica Hrvatske mreže evaluatora (HME) izvestila je o pripremi svojih prvih aktivnosti u 2014. godini. Te aktivnosti uključuju aktiviranje mreže i zalaganje za evaluacijske standarde i etiku, te istraživanja i edukaciju na području evaluacije. Takodje je izrazila interes za organizaciju regionalne konferencije evaluatora, u okviru konferencije koju u drugoj polovini 2015. godine priprema Ekonomski institut, Zagreb (EIZ).
Gospodin Mladen Momčilović iz Udruženja profesionalnih evaluatora Srbije (ASMEP – Association of Serbian Monitoring and Evaluation Professionals) i srpski predstavnik na forumu kaže: Žalim što vam se nećemo pridružiti na sastanku balkanskog foruma evaluatora u Ljubljani. Želim, medjutim, da pozdravim sve učesnike sastanka, a posebno kolege iz Hrvatske i Rumunije koji su se tek pridružili. Smatramo da je širenje mreže pravi korak ka većem protoku informacija i plodnoj budućoj saradnji i čvrsto verujemo da će se redovni sastanci foruma nastaviti.
U kratkom vremenskom periodu od sastanka foruma u Sarajevu, u septembru 2013. godine, ASMEP je postigao sledeće: dobili smo jednu novu članicu koja je završila IPDET obuku, a do kraja 2014. godine, pridružiće se još jedna. Povećao se broj kolega koji primaju naše vesti a za naredni period planiramo da ponudimo besplatne informacije našeg udruženja na sistematičniji način. Završili smo sa pripremama za formalnu registraciju udruženja i sreli se sa nizom bilateralnih donatora u Srbiji. Sve to povezano je sa predlogom planiranih aktivnosti udruženja na području edukacije, izdavaštva i dijaloga izmedju vlade, nauke i privatnog sektora na polju razvoja kulture monitoringa i evaluacije u Srbiji. Na svim navedenim područjima planiramo da aktivno sarađujemo i izmenjujemo dobre prakse i sa svim partnerima sa foruma. Takođe se nadamo da ćemo, po ugledu na SDE, uspeti da ponovimo taj regionalni organizacijski uspeh i možda ponovo obezbedimo finansiranje od strane IOCE ili iz nekog drugog izvora ili u partnerstvu sa još nekom zemljom. Na kraju, želimo da se zahvalimo kolegama iz SDE na viziji i uloženim naporima. Mladen Momčilović, koordinator Udruženja profesionalnih evaluatora Srbije – ASMEP.
Ad 3) Vizija i misija mreže (BHeval)
Prijedlog vizije i misije pripremio je BHeval. Posle kraće redakcije, usvojen je sledeći tekst:
Vizija regionalne mreže evaluatora Zapadnog Balkana: „Regionalna mreža evaluatora biće centralna platforma znanja i iskustva u oblasti monitoringa i evaluacije, bazirana na partnerskom jačanju kapaciteta i znanja.”
Misija regionalne mreže evaluatora Zapadnog Balkana: „Zagovaranje i promocija teorije i prakse monitoringa i evaluacije, povezivanje zainteresovanih strana u oblasti razmene iskustava i prakse, promocije zajedničkog delovanja u pripremi i izvođenju aktivnosti, poštujući najviše standarde kvaliteta i profesionalizma.”
Ad 4) Razmatranje uključenja regionalne mreže u IOCE i u NESE
Usvojen je predlog SDE za uključenje regionalne mreže evaluatora Zapadnog Balkana u IOCE.
Predlog uključenja u NESE ostaje za raspravu, ali se za sada ne donosi nikakva odluka. Uključenje u NESE bilo bi opravdano jer nas povezuje s drugim nacionalnim zajednicama evaluatora – što je važno naročito za Crnu Goru, Kosovo i Makedoniju, koje još nemaju nacionalne zajednice ali su u mrežu uključeni evaluatori iz tih država. Na taj način, te tri države mogle bi da budu predstavljene barem indirektno i na europskom nivou. Medjutim, na kraju je prevladao drugi argument da za sada u NESE nisu uključene regionalne mreže, već samo nacionalne zajednice. Stoga bi regionalnu mrežu Zapadnog Balkana trebalo prvo povezati s drugim regionalnim mrežama u Europi, na primer s onima koje postoje u skandinavskim zemljama ili u zemljama Beneluxa.
Ad 5) Izbor koordinatora nacionalnih predstavnika zajednica evaluatora za period 2014-2015
SDE predlaže da se na funkciju koordinatora za period 2014-2015, imenuje g. Peter Medica. Funkcija koordinatora bila je uvedena u Sarajevu kao instrument za lakše informisanje, dodatno povezivanje i za koordinaciju mreže na najvišem nivou njenih nacionalnih predstavnika i predstavnica, radi donošenja ključnih odluka koje se tiču mreže. Zamišljeno je da bi predstavnici formalnih ili neformalnih, ali funkcionalnih nacionalnih zajednica aktivno uključenih u rad regionalne mreže, trebalo da rotiraju na toj funkciji. Koordinator se bira na osnovu predloženog programa zajednice koja ga predlaže.
Predlog o imenovanju g. Petra Medica za koordinatora regionalne mreže Zapadnog Balkana na nivou nacionalnih predstavnika i predstavnica za period 2014-2015 je prihvaćen.
Ad 6) Postavljanje smernica za rad mreže u periodu 2014-2015 (plan rada).
SDE predlaže sledeći plan rada:
1. Nastaviti jačanje veza na nivou nacionalnih predstavnika mreže.
2. Nastaviti s formiranjem mreže, posebnu pažnju usmeriti na formiranje zajednica u Makedoniji, na Kosovu i u Crnoj Gori. Uključenje evaluatora iz Bugarske, Grčke i Albanije u forum evaluatora Jugoistočne Evrope i na englesku e-listu regionalne mreže Zapadnog Balkana.
3. Razvijati saradnju između nacionalnih zajednica evaluatora. SDE planira da u 2014. godini, zajedno s hrvatskom odnosno srpskom zajednicom evaluatora, održi jedan evaluatorski događaj u Zagrebu i jedan u Beogradu. Pod vodstvom BHeval, SDE želi da doprinese još većoj prepoznavnosti BALDET obuke u regiji kao i aktivnom informisanju potencijalnih učesnika.
4. Administriranje foruma i mreže, Bilten, saradnja s IOCE.
5. Organizovati prvu regionalnu konferenciju evaluatora Zapadnog Balkana. U vezi s ovomtačkom, razvila se rasprava o inicijativi HME da se konferencija održi u okviru konferencije,
koju EIZ planira za drugu polovinu 2015. godine.
Dogovoreno je sledeće:
a. Konferencija će se organizovati kao projekt regionalne mreže, što znači da bi morali poštovati dva glavna principa: relativno nisku kotizaciju i to da se deo ostatka prihoda rezerviše za aktivnosti regionalne mreže i njenih članova, naročito za finansiranje troškova regionalnih susreta.
b. Na osnovu dogovora izmedju EIZ i regionalne mreže, teme konferencije uključuju evaluacijsku i neku drugu temu koja se na to nadovezuje.
c. Konferenciju bi trebalo organizovati u septembru 2015. godine ili ranije kako bi prva regionalne konferencija evaluatora bila održana u okviru obeležavanja godine evaluacije (EvalYear 2015).
d. Jedan od ciljeva konferencije je mobilizacija članstva mreže. Zbog toga postoji interes da izbor radova za prezentaciju na plenarnim sednicama konferencije ne bude previše selektivan. Okvirno je dogovoreno da bi se konferencija mogla održati u dve paralelne sekcije s ukupno 20 prezentacija. Ostale prezentacije bile bi poster prezentacije.
e. U okviru konferencije bio bi organizovan i treći susret regionalne mreže evaluatora Zapadnog Balkana.
f. SDE i HME će do proleća 2014. godine razraditi predlog projekta organizacije prve regionalne konferencije i predstaviti ga koordinatoru regionalne mreže radi usklađivanje među nacionalnim predstavnicima.
Radni izveštaj pripremio je Bojan Radej, SDE, (bojan.radej@siol.net, 4. februar 2014. godine (lektor za srpski jezik ga Jasna Đorđević)
Usklađeno sa:
g. Rijad Kovač, BHeval
g. Nijaz Avdukić, BHeval
dr. Dubravka Jurlina Alibegović, HME
g. Mladen Momčilović, ASMEP – Association of Serbian Monitoring and Evaluation Professionals
g. Peter Medica, Koordinator regionalne mreže evaluatora Zapadnog Balkana
Zvanični izvještaj susreta usvojen 11. februar 2014
– English version of the report

 

Oznake: