Računsko sodišče RS bo vendarle lahko naredilo revizijo TEŠ6, čeprav se ne da, po ex Šoltesu, http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/D85E0E56871F4E58C1257C760028761B.

Eppur si muove!