Uvodoma bomo do temelja predstavili vse ključne nove instrumente celostnega pristopa, nato pa jih ilustrirali še s praktičnimi primeri s segmenta razvoja mest in podeželja. Drugi del usposabljanja bo posvečen finančnim vidikom celostnega izvajanja ter predvsem poudarku, kako kombinirati sredstva različnih skladov. To namreč predstavlja priložnost, da kljub zmanjševanju sredstev v posameznih skladih z dobro zasnovanim projektom počrpamo celo več sredstev kot doslej. Zadnji dve temi se v podrobnosti posvečata pripravi celostnih projektov in vrednotenja njihovih učinkov. Uporabljeni bodo primeri dveh sektorskih in enega regionalnega programa. Udeležencem tako pomagamo osvojiti miselni preskok k projektom, ki bodo zaradi svoje bolj celovite zasnove prinesli najdaljnosežnejše učinke.

 

Oznake: