Zagotovilo slovenskega društva evelvatorjev

Zadovoljstvo

Izvajalci usposabljanja si prizadevamo, da bodo udeleženci tako z vsebino kot z izvedbo zadovoljni. Ob zaključku usposabljanja bodo izpolnili evalvacijski list, in če bo zadovoljstvo nižje od povprečne ocene 3,6 (na lestvici od 1-5), bodo honorarji predavateljem znižani za 50%. Če bo povprečna ocena nižja od 3,0, so udeleženci upravičeni zahtevati povračilo v naravi in sicer v obliki brezplačnih svetovalnih ur za ustanovo, iz katere prihajajo v višini polovičnega zneska vplačanih kotizacij.

Brezplačna udeležba za društva

Usposabljanja se bo lahko brezplačno udeležilo 5 predstavnikov društev, od tega najmanj dva iz organizacij, ki se posvečajo ranljivim družbenim skupinam, in vsaj eden iz organizacije s področja manjšin, migrantov ali tujcev. Prijave za zasedbo brezplačnih mest pošljite na naslov info@sdeval.si do 1. III 2014.

{module 95}

 

Oznake: