Novosti, ki jih je EU pri pogojih financiranja uvedla, bodo v veljavi do leta 2020. Načela bodo zato prej ali slej morali poznati vsi, ki so kakorkoli povezani z evropskimi strukturnimi skladi in financiranjem prek njih. Še posebno celostna obravnava zahteva razumevanje pomena indirektnih (stranskih, kontekstualnih) dejavnikov uspeha, ki so bili doslej zapostavljeni.

 

Oznake: