Usposabljanje je zasnovano na značilnih praktičnih primerih. Udeleženci bodo ‘v živo’ spoznali evalvacijo regionalnega razvojnega programa in evalvacijo dveh sektorskih razvojnih programov (energetike, inovacij). Za pripravljavce razpisov bo še bolj zanimiv primer, kako med na razpis prispelimi projektnimi predlogi izbrati najbolj celostnega. Temeljito bo obdelan tudi način vrednotenja celovitosti učinkov programa (sinergije, kohezije, integracije). Primeri bodo za udeležence še posebno zgovorni in predvsem uporabni, saj na enaki logiki počiva Operativni program Slovenije 2014-2020.

Udeleženke/ci, ki se bodo udeležili praktičnega dela usposabljanja so pozvani, naj primere izberejo iz svojega delovnega področja, kot želijo oziroma se jim zdi pomembno.

 

Oznake: