Usposabljanje bo intenzivno, predavatelji pa bodo udeležencem pri osvajanju novih vsebin pomagali tudi pred usposabljanjem in po njem. Vsi udeleženci bodo za pripravo na usposabljanje prejeli pripravljalna besedila. Med usposabljanjem bodo predavatelji na voljo za konkretna vprašanja tako s področja upravljanja s skladi kakor tudi s področja zasnove celostnih, inovativnih čezsektorskih projektov. Po usposabljanju bodo udeleženci imeli možnost vključitve v spletni forum za podporo.

 

Oznake: