Računsko sodišče je opravilo revijzijo Ministrstva za delo, povezano z uveljavljanjem Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ugotovitve: izvajanje ni bilo dovolj dobro načrtovano, ne izhaja iz ocene slabosti prejšnjega sistema, ukrepi niso dovolj učinkoviti, ni zagotovilo, da pomoč dobijo tisti, ki jo res potrebujejo, zlasti ne zagotavlja doseganje socialne varnosti in blaginje, obstaja nevarnost zlorabe osebnih podatkov. http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/19A34FA89E178F36C12579B50033438C
 

Oznake: