Iz povzetka revizijskega poročila, Ljubljana, 19. septembra 2013.