Vmesna ocena uspešnosti izvajanja Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju do leta 2015.

http://www.mzz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article//31893/