Slovenija ne izkorišča dovolj možnih poenostavitev izvajanja kohezijske politike, priča novoizdano revizijsko poročilo “Poenostavitve sistema izvajanja evropske kohezijske politike”, ki je bilo izvedeno primerjalno v več državah EU.

http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/5EB8E2036BC5EB14C1257B9C00281373