Računsko sodišče je izreklo mnenje, da ministrstvo večino obdobja, na katero se nanaša revizija, ni spodbujalo tujih neposrednih investicij na učinkovit način in da bi agencija lahko bolj učinkovito izvajala ukrepe spodbujanja tujih neposrednih investicij, ki jih določa zakon. http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/BBC3E0B189C353ACC1257B6300399B11