Predavanje, Bojan Radej, 20. marec ob 18h, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana; Oddelek za krajinsko arhitekturo, Predavalnica KA1. 

 

Oznake: