EBRD pripravlja novo evalvacijsko politiko, prirpavil je posebni diskusijski dokument, vabi k pripombam. http://www.ebrd.com/pages/about/what/evaluation/comment.shtml. Naše mnenje je, da nova evalvacijska politika EBRD ne daje pomembnega prispevka k evalvacijski stroki.
 

Oznake: