Računsko sodišče je revidiralo uspešnost zunanje politike oz. uveljavljanje k ciljem in rezultatom usmerjenega proračunskega procesa Ministrstva za zunanje zadeve v letih 2010 in 2011 in ugotovilo:

dolgoročni cilji do leta 2015 so presplošni, da bi lahko bili jasno vodilo za pripravo kratkoročnih načrtov delovanja v proračunskih dokumentih; programski cilji ne omogočajo merljivosti njihovega doseganja; transparentnost finančnih načrtov je povsem nezadostna, ni jasne povezave med obsegom finančnih sredstev in vsebino njegovega delovanja; letni programi dela in finančni načrti so nejasni in ne omogočajo ocenjevanje dosežkov; poročila o doseženih ciljih in rezultatih niso uravnotežena in objektivna.